Några av Kulturskolans elever stod för lunchmusiken i kyrkan

trioCarolinaFiolJuliusErin