Frykensalen fylldes med julmusik när de yngre eleverna tog plats på scenen

orkestertrumpetflöjtklarinettpianoflöjttriosagakillkörgitarrellastjärnornaallsång