Här kan du se bilder/video från 2014. Klicka på länkarna till vänster.

Kontakt

Tuula Dajén
Kulturchef
E-post: tuula.dajen@sunne.se
Tel: 0565-163 98, 070-395 42 20
Besök: Nya biblioteket
Adress: 36 Kulturkansliet 686 80 Sunne

 

Gunilla Hallgren
Kultursekreterare
E-post: gunilla.hallgren@sunne.se
Tel: 0565-160 51 / 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Nya biblioteket
Adress: 36 Kulturkansliet 686 80 Sunne