På Kulturskolan får du chansen att utveckla Din kreativitet och att lägga grunden för ett livslångt intresse som amatör eller professionell! Här får du lära dig spela, sjunga, dansa, måla och filma med mera.

Kulturskolans kurser

Vi berättar och visar mer om våra kurser med hjälp av filmklipp eller bildspel. Som till exempel Ester som berättar om sitt instrument och spelar Valse Vanité på sin saxofon.
Till kurssidorna om: instrument, orkester, musikproduktion, kör, dans, bild & form

 

Ester spelar saxofon

Ha en riktigt skön sommar!

Kulturskolans personal önskar alla elever med familjer en riktigt skön sommar!

All undervisning höstterminen 2020 startar under vecka 36: 31 augusti - 4 september.

Klicka här för att anmäla dig till en kurs på kulturskolan

Är du redan elev på kulturskolan, behöver du inte anmäla dig på nytt, din lärare hör av sig om tider.   
Står du på kö i något ämne, hör din nya lärare av sig när det blir din tur.