Du som fastighetsägare får hämta mindre mängder sand, ett par hinkar per gång, för husbehov. Sanden kostar inget och kan användas till att sanda uppfarten eller trottoaren utanför tomten.

Du kan hämta sand på följande platser:

Sunne

  • Ishallen
  • Utanför kommunförrådet

Karta över hämtning av sand i Sunne centrum

 

Västra Ämtervik

  • Södra änden av Banvägen

 

Lysvik

  • Vid reningsverket

 

Gräsmark

  • Vid reningsverket

 

Rottneros

  • Vid återvinningsstationen

 

Bjälverud

  • Parkeringen vid fotbollsplanen

Kontakt

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare
E-post: elisabeth.andersson1@sunne.se
Tel: 0565-163 63
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Tekniska enheten
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Sunne kommun, 686 80 Sunne

Kontakta tekniska enheten om sanden börjar ta slut, så ser de till att det fylls på.