Du som är fastighetsägare ska se till att gångbanan vid ditt hus är säker och halkfri. Du har också ansvar för att ingen kommer till skada av snöras eller fallande istappar från din fastighet.

Som fastighetsägare ansvarar du för gångbanor och trottoarer utanför ditt hus, förutom i de fall kommunen börjar använda trottoaren som snöupplag. Då övergår ansvaret till kommunen. De trottoarer som kommunen snöröjer eller halkbekämpar är kommunens ansvar.

I ditt ansvar som fastighetsägare ingår även att se till att ingen kommer till skada på grund av snöras eller fallande istappar. Håll därför koll på taket för att förhindra att olyckor sker.

Att tänka på:

  • Lägg inte ut snö från fastigheten på gatan eller plogvallen. Den kan bli en trafikfara. Ofta förs den snö du har skottat ut på gatan in på grannens infart när plogmaskinen kommer
  • Om det blir för mycket snö inne på gården måste du själv bekosta bortforslingen
  • Halka bekämpar du med sand
  • Märk upp låga staket, häckar och liknande vid tomtgränsen med pinnar, så underlättar du för maskinförarna
  • Brevlådor och sopkärl ska alltid vara placerade innanför tomtgränsen så att de inte är ett hinder för dem som passerar eller för snöröjningen
  • Klipp dina träd och buskar så att de inte sticker ut på eller över kör- och gång- och cykelbanor
  • Respektera parkeringsförbud under vintersäsongen på gator