Kommunen ansvarar för renhållning, snöröjning och sopning av kommunens gator och vägar. För E45 och länsvägar ansvarar Trafikverket och för enskilda vägar ansvarar respektive vägsamfällighet.

Städning

Under sommarhalvåret städar vi en gång i veckan på gator och torg i tätorten. Det kan till exempel handla om att sopa rent, tömma papperskorgar, rensa ogräs och dagvattenbrunnar. Vid större evenemang hjälper olika föreningar från bygden till med städandet.

Sandsopning

Den sand som vi har använt för att minska vinterns halka tar vi bort så snart väder och vind tillåter. Besked om när vi sopar gatorna rena från sand får du på vår startsida på sunne.se och på kommunens Facebook.

Snö och halka

Under vintertid finns alltid beredskap för snöröjning och halkbekämpning. Vi har ständig bevakning på vädret och vid risk för halka, snöfall eller fortsatt snöfall sätter vi in resurser efter behov.

När snöröjningen kommer till din gata beror på hur mycket snö det har kommit eller hur svår halkan är och hur trafikerad din väg är. Vi hoppas på din förståelse för att vi måste prioritera trafikleder, större huvudvägar och trottoarer i centrum. Så småningom kommer vi också till din gata. 

För E45 och länsvägar ansvarar Trafikverket och för enskilda vägar ansvarar respektive vägsamfällighet för snöröjning och halkbekämpning.

Har du synpunkter på snöröjningen i kommunen kontakta trafik och park, se kontaktinformation under rubriken Kontakt.

Gäller det E45 eller länsvägarna kontakta Trafikverket tel 0771-921 921.

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne

För E45 eller länsvägarna, kontakta:
Trafikverket
Tel: 0771-921 921

Snöskottning och sandning hemma

Du kan själv hämta sand för gårdsbruk på kommunförrådet i Sunne, vid reningsverket i Gräsmark eller vid Frykens Pärla i Lysvik.