Ett parkeringstillstånd är personligt och gäller inte bara i den egna kommunen utan i hela landet och i alla EU-länder. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade görs i den kommun du är folkbokförd i.

När behövs ett parkeringstillstånd?

Om du på grund av rörelsehinder är i behov av att kunna parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder behöver du ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

HandikapparkeringDu som har ett rörelsehinder som gör att du har betydande svårigheter med att gå kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som kör själva eller, om särskilda skäl föreligger, till passagerare. Det är personligt och får bara användas av innehavaren. Läs mer i föreskrifterna och allmänna råd här intill.

Handlingar som ska bifogas till din ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

En bilaga med bland annat ditt foto (av den typ som används till körkort) och din namnunderskrift ska lämnas in tillsammans med din ansökan. 

Krav på handlingar som ska lämnas in

Ansökan måste styrkas med läkarintyg, och undertecknas med sökandes namnteckning. Du ansöker alltid om parkeringstillstånd i den kommun du är folkbokförd.

Lagar och föreskrifter

Kommunen kan bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt Trafikförordningen (1998:1276). 

Så behandlas ditt ärende

  1. Ansökan skickas in av dig, se kontaktinformation under rubriken Kontakt
  2. Vi granskar din ansökan. Handläggningstiden är ett par veckor om ansökan är komplett
  3. Du får besked om parkeringstillstånd beviljas
  4. Tillståndet är kostnadsfritt

Ansökan skickas till

Sunne kommun
45. Trafik och park
686 35 Sunne

Handläggningstid

Handläggningstiden för komplett ansökan är cirka 2 veckor.

Kostnad

Ansökan och tillstånd är kostnadsfritt. 

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Slutlig instans är Trafikverket. Information om hur man överklagar skickas med ett eventuellt avslag. 

Kontakt

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare
E-post: elisabeth.andersson1@sunne.se
Tel: 0565-163 63
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Dokument

Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten, lämna eller skicka blanketterna med foto och namnunderskrift till trafik och park, se kontaktinformation under rubriken Kontakt.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Mer information och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrad