Fri parkering i Sunne med parkeringsskiva

I Sunne parkerar du gratis. På flera av parkeringsplatserna i centrum behöver du i stället använda p-skiva, med syftet att skapa ruljans och därmed göra parkeringsplatserna tillgängliga för så många som möjligt.

Det är skyltat vid de parkeringsplatser där p-skiva behövs, där anges också hur länge du får vara parkerad på respektive parkeringsplats. Du kan använda vilken p-skiva som helst, och är du i behov av en ny så finns det att hämta på Sunne bibliotek och i flera av butikerna i centrum. Det är viktigt att du lägger p-skivan väl synlig i bilens framruta.

På våra långtidsparkeringar behöver du ingen p-skiva, se skyltning vid respektive parkering för information om vad som gäller just där.

Felanmäl parkering

Om ett fordon står felparkerat, trafikfarligt eller om det hindrar framkomligheten kan du skicka in en felanmälan. Du hittar länken till vår e-tjänst för felanmälan längre upp på den här sidan. 

Viktgräns för fordon

Lastbilar eller bussar med en totalvikt över 3,5 ton får inte parkeras på gator eller vägar längre än två timmar i följd.