Parkeringstillstånd

Det finns flera parkeringstillstånd som är anpassade för olika behov. För allmänheten gäller satta trafikregler och skyltar, du kan ansöka om tillstånd om du behöver göra undantag för dessa regler.

Dispens

Vid tillfälliga händelser likt en flytt eller installation kan du ansöka om dispens, det ger dig möjlighet att parkera där parkeringsplats saknas. För att ansöka om dispens för parkeringstillstånd kontaktar du Tekniska enheten på Sunne kommun.

Det gäller även för företag som tillfälligt behöver parkera på olämpliga platser. Tillståndet kan ges för en längre period, exempelvis ett år, men också för enskilda tillfällen.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Är du i behov av att parkera på de platser som är reserverade för personer med rörelsehinder kan du ansöka om parkeringstillstånd. Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade på vår sida under stöd och omsorg.