Begravningsombudet hjälper dig som inte tillhör Svenska kyrkan att tillgodose dina intressen i samband med en begravning.

Det kan handla om att ombudet föreslår att den som är huvudman för begravningar bör förändra verksamheten utifrån olika behov som påtalas. Ombudet håller också kontakt med andra trossamfund.

Begravningsombudet ska också ha kunskap om och förståelse för olika religioner och deras begravningsseder.

Kontakt

Olle Edgren
E-post: olle.edgren@sunne.se
Tel: 070-537 42 00
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. kommunkansliet, 686 80 Sunne

Mer om begravningar

På webbplatsen "Begravningssidan" kan du hitta svar på frågor och funderingar som kan uppkomma före, under och efter en begravning.
Till Begravningssidan