Begravningsombud

Ett begravningsombud har till uppgift att hjälpa personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Begravningsombudet utses av Länsstyrelsen.

Begravningsombudet:

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Läs mer om begravningsombud hos Svenska kyrkan eller hos Länsstyrelsen