Bouppteckning

När någon avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att gå igenom och göra en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder.

Normalt ska en bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter skickas till Skatteverket för registrering.

Du kan anlita professionell hjälp med bouppteckningen. En begravningsbyrå eller juridisk byrå kan hjälpa dig vidare med dina funderingar. 

Om du vill så kan du göra bouppteckningen själv. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

På skatteverkets hemsida finns all information om hur man går till väga.