Dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan i vissa fall ersätta bouppteckning. Kravet är att tillgångarna i boet inte omfattar fast egendom eller tomträtt samt att tillgångarna i dödsboet inte överstiger begravningskostnader och kostnader i samband med begravningen.

Om den avlidnes tillgångar, jämte andel i giftorättsgods, inte räcker till annat än begravningskostnaderna, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. En dödsboanmälan kan inte upprättas om den döde lämnar efter sig fast egendom som eget hus, bostadsrätt eller tomträtt, upprättat ett testamente, om någon av dödsbodelägarna istället begär att en bouppteckning ska upprättas. 

Dödsbohandläggare

En dödsbohandläggare gör en ekonomisk utredning över tillgångarna i dödsboet och kostnader i samband med dödsfallet för att se om möjligheter finns för att göra en dödsboanmälan.

Sunne kommun samarbetar med Torsby kommuns dödsbohandläggare.