Med arkivens dag, lördagen den 14 november, vill vi uppmärksamma möjligheten att göra spännande resor till förfluten tid men också lyfta fram arbetet med att säkerställa den information som skapas idag.

medarrangörer arkivens dag

Sunne bibliotek

Plats: Sunne bibliotek, Storgatan 39, Sunne
Tid: Lördag 14 november kl. 11-14

  • Ulf Dahlberg visar bilder från Sunne i lokalen Kymmen
  • Har du frågor om släktforskning så kan du få hjälp av Sunne släktforskargrupp inom Värmlands släktforskarförening som finns på plats den här dagen
  • Forska i ett urval av arkivhandlingar och få information om kommunens arkiv

Hembygdsgården i Gräsmark

Plats: Hembygdgården i Gräsmark, Uddheden, Gräsmark
Tid: kl. 11-15

  • Nils G Söderqvist visar hur man släktforskar på nätet
  • Gräsmarks hembygdförening visar ur sitt arkiv med bland annat handlingar torpinventeringen, emigrantregistret J Hedåsen, Nils Nymans nedteckningar, tidningsurklipp, Viktor Vikströms dikter och bygdeband
  • Prova hembygdsforskning på Bygdeband
  • Kaffeservering

Hembygdsgården i Östra Ämtervik 

Plats: Hembygdsgården i Östra Ämtervik, Ås Brunn
Tid: kl. 12-14

  • Här kan man forska om Östra Ämterviks historia och köpa T-shirt, CD-skivor, DVD-filmer med anknytning till bygden, årsskriften Östemtingen, domböcker, vykort, eller bli medlem.
  • Öppet arkiv i Karlsro. Titta på pappersdokument från Östra Ämterviks historia.

Kaffeservering

Välkomna

 

 

 

Kontakt

Anna Folmer-Söderberg
Arkivhandläggare
E-post: anna.folmer-soderberg@sunne.se
Tel: 0565-164 52
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab, 686 80 Sunne

Dokument

Program