Sunne kommuns arkiv är sökbart. Du kan använda arkivförteckningar för att söka i arkivet. Det är en slags innehållsförteckning över vad som finns.

Arkivförteckningarna redovisar vilka serier som finns till exempel protokoll, betyg, lönelistor och hur många volymer de innehåller. En volym kan vara en inbunden bok eller en kartong.

Arkivförteckningarna finns i pappersform på kommunarkivet. Med hjälp av NAD (Nationella arkivdatabasen) kan du söka i arkivförteckningar för perioden 1862-1970 via Internet.

Det finns även andra sökhjälpmedel. Handlingar som registrerats och utgör underlag till beslut är sökbara med hjälp av diariet. Diariet är en av de viktigaste sökingångarna till arkivet. Genom diarierna kan du direkt hitta de enskilda dokument som du är intresserad av.