Sunne kommun äger en värdefull myntsamling testamenterad av Nils Olsson till Sunne kommun 1918.

Nils Olsson föddes 1846 i Västra Ämtervik utanför Sunne och såg alltså en anknytning till bygden trots att han bodde i Göteborg större delen av sitt vuxna liv.

Samlingen förvaras i bank och enligt testamentet ville Nils Olsson att samlingen skulle utgöra ett historiskt åskådningsmaterial för Sunnes ungdom med flera.

Då nuvarande placering och exponering inte är tillfredställande så började Sunne kommun 2003 att se vad man kunde göra för att förbättra tillgängligheten. Kommunen tog kontakt med Kungliga Myntkabinettet i Stockholm för konsultation.

I samråd med Kungliga Myntkabinettet togs en handlingsplan fram för hur förteckningsarbetet, vård, förvaring och exponering ska utföras. Godkända myntpåsar har köpts in för ändamålsenlig förvaring av dupletter.

Då kommunen är mån om att visa samlingen på ett så bra sätt som möjligt så letar vi efter en lämplig lokal. Att göra ett bra val när det gäller lokal är viktigt då specialmontrar ska byggas och säkerhetsanordningar installeras.

Det förslag som nu är aktuellt är bibliotekets nya lokaler som skulle motsvara de krav på tillgänglighet som är önskvärt. Bibliotekets lokaler blir handikappvänliga och har bra öppettider samt tillgänglig personal.

Äntligen är kommunen på väg att finna en bra lösning som bättre tillgodoser Nils Olssons önskan.