Folkrörelsearkivet i Värmland arkiverar åt föreningar och Värmlandsarkiv i Karlstad åt företag och privatpersoner.

Kommunarkivet innehåller i första hand arkivhandlingar från den kommunala verksamheten. Här finns ett fåtal föreningsarkiv från till exempel skolidrottsföreningar och en turisttrafikförening som togs över av kommunen när det bildades en turistnämnd. Kommunen har även handlingar från vägföreningar där kommunen är delägare.

Om du har ett arkiv från en förening som upphört kan du lämna den till Folkrörelsearkivet i Värmland. De kan även bistå med råd och hjälp om du har frågor som rör arkivering av ditt föreningsarkiv

Värmlandsarkiv i Karlstad har en motsvarande funktion när det gäller arkiv från företag och privatpersoner.