Har du några gamla kommunala handlingar liggande? Vi vill gärna att du lämnar in dem till oss. De är intressanta ur ett lokalhistoriskt perspektiv.

Det saknas en del äldre kommunala handlingar. Innan det fanns en central förvaltningsbyggnad med ett centralarkiv så var det vanligt att handlingar förvarades hemma hos förtroendemännen. En del handlingar kan ha blivit kvar i ute i byarna eller blivit lämnade till hembygdsgårdar och liknande.

Äldre kommunala arkiv innehåller så kallade "allmänna handlingar" som alla i samhället har rätt att ta del av och de är intressanta ur ett lokalhistoriskt perspektiv. Det är viktigt att allmänna handlingar förvaras på ett betryggande sätt och skyddas mot stöld, skada, förstörelse och obehörig åtkomst.

Om du själv har eller känner till några äldre kommunala arkivhandlingar i original (till exempel från fattigvårdstyrelsen, barnavårdsnämnden, kommunalnämnden, folkskolan, hälsovårdsnämnden)  är vi tacksamma om du hör av dig till kommunarkivet i Sunne.