Ett kommunarkiv är en del av vårt kulturarv och det innehåller värdefull dokumentation över vår lokalhistoria.

BoktraveI kommunarkivet förvaras handlingar från den kommunala verksamheten. Här finns massor av intressanta fakta, bilder och historiska återblickar.

Centralarkivet finns i kommunhuset och innehåller arkiverade handlingar från och med senaste kommunsammanslagningen 1971.

Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket innebär att du har rätt att läsa eller på annat sätt ta del av kommunens handlingar. Vissa handlingar har begränsad tillgänglighet på grund av sekretess.

Sunne kommunarkiv finns i källaren i kommunhuset på Kvarngatan 4. Vill du besöka eller forska i arkivet så är du välkommen!

Service och priser

Allmänhet och ideella föreningar har möjlighet att kopiera upp till 10 exemplar gratis. Fler kopior kostar 2 kronor per kopia för A4 och 4 kronor per kopia för A3 för privatpersoner. Ideella föreningar betalar 65 öre per kopia för A4 och 1,25 kronor per kopia för A3.

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll

Kommunens centralarkiv innehåller handlingar från nuvarande Sunne kommun 1971. Vill du besöka eller forska i arkivet så är du välkommen till kommunalhuset.

Arkivhandlingar från de tidigare kommunerna finns deponerade hos Värmlandsarkiv i Karlstad, och det är dit du ska vända dig för att ta del av dem. Hos Värmlandsarkiv finns arkiv från Sunne kommun 1863-1951, Östra Ämterviks kommun 1863-1951, Västra Ämterviks kommun 1863-1951, Sunne municipalsamhälle 1905-1919, Sunne köping 1920-1962, Sunne kommun 1952-1962, Sunne köping 1963-1970, Gräsmarks kommun 1863-1970 och Lysviks kommun 1863-1970.

Speciella arkivalier och samlingar

Förutom det kommunala arkivbeståndet finns ett emigrantregister över personer som utvandrat från Sunne 1861-1961. Joel Hedåsens intervjuer angående personer som emigrerat från Gräsmark finns på kommunhuset i Sunne.

Register och sökingångar

När det gäller det kommunala materialet är det förtecknat enligt allmänna arkivschemat. Förteckningar för allt material finns både hos Sunne kommun och Värmlandsarkiv.

Övrigt

Hembygdsföreningen i Östra Ämtervik har lånat foton och glasplåtar från bygden och lagt in dem i den digitala bilddatabasen SOFIE. Materialet omfattar åren 1860 till nutid.

Kontaktpersoner i hembygdsföreningen är Marie Söhrman och Kjell Sundström tel: 0565-303 20, 303 25.

 

Kontakt

Mattias Boström
Arkivarie
E-post: mattias.bostrom@sunne.se
Tel: 0565-164 52
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab 686 80 Sunne