Så får du en surrande trädgård

Det finns otroligt mycket positivt att göra för en grönare och mer hållbar framtid. Sunne kommun skapar en blomsteräng vid Bryggarebron, en plats för fjärilar och andra insekter, i centrala Sunne.

Du kan också göra insatser för vår natur. Det kan exempelvis vara att ta fram fjärilar, eller ordna ett vattenbad för bin.

Här är några tips för att få en egen surrande trädgård:

  1. Höj gräsklipparen några snäpp och klipp mer sällan.
  2. Välj ut en del av gräsmattan, kanske några kvadratmeter, där du låter blommorna nå full höjd.
  3. Om du vill plantera fröer, gör det i bar jord. Har du en tät gräsmatta – dra med en kratta eller gräv med spade så att du får ytor av bar jord. Ängsfrön sås på våren eller hösten.
  4. Undvik gödsel. Ängsblommor gynnas när marken blir mager.
  5. Vänta tills det mesta blommat färdigt, framåt slutet av juli, innan du klipper eller slår av ängen med lie, gräsklippare eller trimmer. Låt gräsklippet ligga kvar i ett par dagar, då hinner fröna lossna och falla till jorden. Räfsa sedan ihop och bär bort.
  6. Och självklart, använd inga kemiska bekämpningsmedel.

Nu har du snart en gräsmatta där blommande örter kommer att trivas.

Glöm heller inte bort själva gräset. Det är mat bland annat för gräsfjärilarnas larver.

Blomsterängen söder om Bryggarebron är ett levande projekt som utvecklas över tid.