Det händer i Sunne

Mycket är på gång i Sunne. Här presenterar vi ett axplock.

Företagsvecka i Sunne 13-16 mars

Under företagsveckan i Sunne 13-15 mars görs ett 30-tal företagsbesök som kombineras med en företagsfrukost och öppet hus hos näringslivsenheten, Sunne Bibliotek, 16 mars.

Företagsveckan är ett samarbete mellan näringslivsenheten, kommunstyrelsen, kommunledningen och miljö- och byggenheten i Sunne kommun samt Region Värmland (företagsstöd) och Almi Företagspartner.

Sunne kommun säljer central fastighet

Sunne kommun säljer en central industrifastighet på Verkstadsgatan där Skalex tidigare hade sin verksamhet.

De senaste åren har fastigheten mest använts som lager. Verksamheten har inte längre bruk för lokalen som därför ska läggas ut till försäljning.

Investeringar på SG/Södra Viken

Sunne Gymnasieskola Södra Viken behöver ett nytt värmesystem, eftersom nuvarande anläggning är slutkörd.

– En flisanläggning är projekterad. Nu får vi en bra helhetslösning med kapacitet för framtiden, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Politiken önskar flis eftersom Södra Viken är en skogsskola.

– Då kan anläggningen vara en del i undervisningen. Eleverna kan delta i råvaruförsörjningen och vi tar hand om vår egen ved. Det blir en mer meningsfull aktivitet i lärandet. Flis ligger också i tiden med dagens elpriser.

Förslaget från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige är att bevilja 12,5 miljoner kronor till investeringen.

– 7 miljoner flyttas över från 2022 samt att pengar från nya elevboendet på SG/Södra Viken omprioriteras. Vi vet att internatet blir billigare än planerat för att det snart är klart.

För projekteringen av elevboendet finns 15 miljoner kronor avsatta.

– Vissa medel kan också omfördelas från de 35 miljoner som är avsatta till en ny idrottshall vid Skäggebergsskolan, eftersom vi av erfarenhet från andra kommuner vet att det inte kommer att kosta så mycket.

Sunne kommun har investerat en hel del i SG/Södra Viken en period. 2022 byggdes en ny maskinhall och skollokaler, en investering på nära 30 miljoner kronor.

– Vi är politiskt eniga om att det är en viktig skola för Sunne och hela länet. 

Investeringar i Sunne 2023

  • Förprojektering infarterna till Sunne centrum från E45:an.
  • Rotrenovering av gruppboendet Brogården – förprojektering pågår. De boende på Hagen har flyttat till Selmagården. Det innebär att de boende på Brogården tillfälligt kan flytta till Hagen medan Brogården renoveras.
  • Iordningställande av nya grönområdet i centrum, Betelparken, pågår
  • Nytt värmesystem på SG/Södra Viken
  • Förprojektering av ny idrottshall på Skäggebergsskolan påbörjad. Förhoppning är att kunna påbörja byggnationen i slutet av året.