Villkor för försäkring

Här finns information om Sunne kommuns olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och deltagare i andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Här kan du också läsa om hur du gör en skadeanmälan.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen.

Försäkringen gäller följande grupper

I försäkringsbeskedet kan du läsa om när och för vem försäkringen gäller och vilken ersättning du kan få. Här får du en kort beskrivning om vilka grupper som omfattas av försäkringen.

Heltid

Skolelever och barn i förskoleverksamhet, personer i familjehem och kontakthem samt omsorgstagare, har en heltidsförsäkring. Denna gäller även till och från skolan. Se detaljerad information i ditt försäkringsbesked. 

Under skol/verksamhetstid

Deltagare i någon av kommunen anordnad verksamhet är försäkrade under skol och verksamhetstiden. Se detaljerad information i ditt försäkringsbesked. 

Under fritid

Gäller för elev i annan kommuns grund- eller gymnasieskola.

Skadeanmälan

Om en skada inträffar ska du snarast skicka in en skadeanmälan till Svedea. Du kan använda dig av en skadeblankett eller ett webbformulär som finns på Svedeas webbplats. Du måste själv anmäla din skada, detta kan inte kommun göra åt dig.

Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta Svedea via telefon eller e-post.

När du gör en skadeanmälan ska du ange följande uppgifter:

Företagsnamn: Sunne kommun
Organisationsnummer: 212000-1843
Försäkringsnummer: 1072800

Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Telefon: 0771-160 199
E-post: skadorforetag@svedea.se