Ledsagning

Har du funktionsnedsättningar som gör att aktiviteter på egen hand inte är möjliga kan du beviljas ledsagarservice. Ledsagarservice innebär hjälp att komma ut på vardagliga fritidsaktiviteter utanför hemmet.

Vem kan få ledsagning?

Ledsagning kan beviljas för personer som har en funktionsnedsättning och som inte kan ta sig ut själva, med hjälp av färdtjänst, anhörig eller kan få hjälp av frivilligorganisationer. Det handlar främst om synskada, demens eller psykiskt funktionsnedsättning. 

Hur ansöker jag om ledsagning?

Vill du ansöka om stöd enligt LSS ska du kontakta LSS-handläggaren i kommunen.