Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har färdtjänsttillstånd. Det innebär en lägre kostnad vid resa för personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan åka med allmänna kommunikationer. Riksfärdtjänst ger möjlighet till längre resor i landet.

Personer som har väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken, eller du som har sjukdom eller funktionshinder med en varaktighet på minst fyra månader har möjlighet att få färdtjänst.

Om du behöver göra längre resor i landet så har du möjlighet att söka riksfärdtjänst. Riksfärdtjänstens syfte är att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att göra längre resor i landet till normala kostnader. Ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Ansökan utreds och bedöms efter riksfärdtjänstlagen.

Så här beställer du din färdtjänstresa

Du som är beviljad färdtjänst kan du beställa din resa hos beställningscentralen. Du kan åka inom hela Värmlands län och upp till 30 kilometer in i angränsande län.

Beställ färdtjänst på
0771-32 32 00