Nätverk och vänorter

Att ha vänorter är ett sätt för Sunne att hålla kontakt med omvärlden. Vi har också många andra internationella kontakter genom olika projekt.

Sunnes vänorter

  • Elverum i Norge
  • Siilinjärvi i Finland
  • Mustvee och Peipsi-regionen, Jögeva län, i Estland

ARKO-samarbete

ARKO ett samarbete mellan Sunne, Torsby, Arvika och Eda kommun på den svenska sidan och Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åsnes, Sør-Odal och Nor-Odal på den norska sidan.

Samarbetet handlar bland annat om att utveckla hållbarhet, näringsliv och turism i ARKO-regionen. Målet är att utveckla strukturer som möjliggör för människor, kommuner, företag och organisationer att samverka och utvecklas inom gränsregionen. 

Vill du veta mer om samarbetet finns mer information här på ARKO-regionens webbplats