EU-samarbete

Här hittar du information om EU-projekt och samarbeten som Sunne kommun är involverad i.

Yrkesväg

Yrkesväg är ett fyraårigt EU-projekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter att få arbete för personer som kommer från länder utanför EU.

Projektet bygger vidare på det framgångsrika projektet Yrkesväg Värmland där en ny samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerad utbildningsmodell utvecklades.

Hos oss i Sunne innebär det att flera olika enheter, bland annat Komvux, SFI, Arbetsmarknadsenheten, IFO och Arbetsförmedlingen har ett tätare samarbete. Ett inslag är till exempel praktisk SFI där eleverna får undervisning i svenska på sin praktikplats.

Kontakt: E-posta Ammi Sundberg, Sunne kommun

Projektet startade 1 november 2022 och pågår fram till 30 juni 2026.