Internationellt arbete

Sunne söker regelbundet internationella samarbeten inom olika områden för att utveckla och få ny kunskap. Vi har också vänorter som vi utbyter erfarenheter med.

Genom internationella utvecklingssamarbeten kan svenska kommuner och regioner bidra till demokratisk utveckling på lokal och regional nivå i andra länder.

Samtidigt ger samarbetena nya perspektiv som kan utveckla den egna verksamheten.

Kommuner och regioner har också en viktig roll för den globala utvecklingsagendan. Läs mer i länken till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats.