Markanvisningar

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och ett byggföretag, där företaget under en viss tid och på vissa villkor ensam får förhandla med kommunen om exploatering inom ett visst område.

Vad innebär en markanvisning

Markanvisningen ger företaget möjlighet att utveckla och bygga på den angivna platsen, i samråd med förutbestämda villkor eller riktlinjer. Den som blir tilldelad markanvisningen får en exklusiv rätt att arbeta fram detaljerna för det planerade byggprojektet.

En markanvisning kan också vara ett sätt att säkerställa de riktlinjer och mål som finns för stadsutvecklingen. Genom detaljplaner och markanvisningar kan kommunen uppfylla de mål och visioner som finns för kommunens utveckling och tillväxt.

Beslut om markanvisning

Det är via kommunstyrelsens allmänna utskott som beslut om markanvisning tas. Besluten kan ges på olika sätt, och hanteras efter olika situationer. Kommunen tillämpar däremot tre olika metoder vid markanvisning, där det vanligaste är direktanvisning.

  • Direktanvisning
    Ett markanvisningsavtal tecknas direkt mellan kommunen och exploatören.
  • Jämförelseförfarande
    Kommunen föreslår vilken typ och vilken omfattning av bebyggelse som är aktuell för ett område. Intresserade byggaktörer lämnar in projektbeskrivningar och skisser, där kommunen därefter bedömer vilket projekt som ska väljas.
  • Markanvisningstävling
    Kommunen bjuder in olika intressenter att tävla om den tilltänkta marken, där det bästa projektet vinner ensamrätt om att utveckla ett visst byggprojekt inom en viss tid.

Prenumerera på information om aktuella markanvisningar

För att få information om aktuella markanvisningar så kan du starta en prenumeration. Skicka en e-post till markanvisning@sunne.se, så läggs du med i e-postutskicket.

För att avsluta prenumerationen skickar du ett meddelande till samma e-postadress och meddelar att du inte längre är intresserad.