Bygga eller riva

Ett företag är ofta i rörelse, verksamheten förändras och utvecklas och ibland hänger inte lokalen med i samma takt. För att bygga ut, bygga om eller bygga nytt behöver du som företag ansöka om bygglov.

Företag och verksamheter ska ansöka om bygglov för i princip all förändring som görs på verksamhetens mark och lokaler. Det gäller även om du ska sätta upp skyltar, bygga parkering, renovera tak, fasadarbeten med mera.

För rådgivning i din bygglovsprocess kan du kontakta miljö- och byggenheten.