Skapande skola är ett samverkansprojekt från Kulturrådet mellan skolan och kulturlivet där elever i alla åldrar ska få tillgång till kulturens olika uttrycksformer och även möjlighet till eget skapande

Skapande skola

Skapande skola i Sunne kommun

I skapande skola har vi gjort flera härliga projekt:

  • Trummor och dans med Christina och Mikael Gabrielsson
  • Bildprojekt där man bl a har tolkat medeltiden med Lotta Lagersson och Lotta Appelqvist
  • Dans har pågått på flera skolor och många elever har tagit sina första steg i en riktig danssal
  • Alla elever i Sunne kommun har fått sett teater-, dans- och musikföreställningar under året
  • Några klasser har åkt till Värmland Opera och några till Västanå teater
  • Flera klasser har besökt både Mårbacka och Rottneros Park  

Skapande skola - Arbetssätt

Kommunens kulturarbete bedrivs utifrån Barnkonventionen, Läroplanen och Skolplanen.

Alla elever från 4–18 år skall få möjlighet att en gång per termin få ta del av en kulturupplevelse i form av teater, dans, musik eller konst. Utbudet skall vara av god kvalité med professionella utövare.

Vi har sedan 1999 en mycket välfungerande och engagerad ”skolkulturgrupp” som består av representanter från förskolan till gymnasiet, där kulturchefen är sammankallande.

Skolkulturgruppen gör den långsiktiga planeringen för skolkulturverksamheten.

Viktigt att poängtera är att skolledarna arvoderar denna tid och även bidrar ekonomiskt till en gemensam pott för kultur i skolan.

Under flera år har vi också drivit flera speciella projekt i form av berättarstugor, musikverkstäder och skriv-och dansprojekt. Dessa fortlöper i olika omgångar på olika platser i kommunen. Kommunen har en stor geografisk spridning och därför är det viktigt att hela kommunen får ta del av vårt kulturutbud, många elever har inte möjlighet att ta sig in i tätorten. Skolan är den enda demokratiska arenan där alla har möjlighet att ta del av kultur.

Skapande skola

 

Kontakt

Kulturenheten
E-post: kultur@sunne.se
Tel: 0565-163 95
Besök: Biblioteket
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne