Här kan du läsa om kulturkontorets målområden.

 • Allmänkultur
  Vi har till uppgift att stärka kulturlivet genom olika satsningar inom området, men också genom att samverka med föreningar och andra kulturentrepenörer. 
 • Barn och ungdom
  Vi har Barnkonventionen som kompass när vi ständigt utvecklar utbudet för barn- och ungdomskultur. Genom samarbetet med Kulturrådet och Skapande skola-bidrag ges möjligheter till många projekt inom grundskolan. 
 • Kulturskolan
  Vi har en fantastisk kulturskola, med musik-, dans- och bild & form i utbudet. Vi arbetar för att utöka med exempelvis projekt i film, skrivande och teater. 
 • Föreningslivet
  Våra många föreningar är viktiga kulturbärare i kommunen och bidrar i högsta grad till mångfalden av kulturutbud och vi stödjer och synliggör deras verksamhet kontinuerligt på olika sätt. 
 • Kulturinstitutioner
  Vi ska på olika sätt stödja kulturinstitutionernas verksamhet. De har en stor betydelse, såväl lokalt som nationellt. De bidrar dessutom till tillväxt och ger kulturell näring åt både sunnebor och besökande. 
 • Mångfald och jämställdhet
  Arbetet med att få en mer jämlik kulturkonsumtion pågår ständigt. Utbudet ska också präglas av mångfald och skapa intresse och nyfikenhet för andra kulturer. 
 • Regionalt, nationellt och internationellt samarbete
  Samarbete mellan olika nivåer är viktigt och ska utvecklas.

 

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Lineah Svärd
Kulturutvecklare
E-post: lineah.svard@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne