Kulturverksamheten ska etablera Sunne kommun som Värmlands Kulturcentum med våra litterära traditioner och berättandet genom olika konstnärliga uttryck.

Vision – Värmlands bästa kulturklimat

Sunne kommuns långa kulturella berättartradition är inte bara en förankring i tiden, utan formar även vår framtid när det gäller nya tankar och idéer. Kulturen ska stödja denna berättartradition, hjälpa den att utvecklas, samt värna om kvalitén i det utbud och de uttryck som finns.

västanå teaterSunne ska erbjuda ett attraktivt och gott kulturklimat som tar vara på goda initiativ och ger möjligheter för människor att ta del av, medverka eller att själv leva på kultur.

Kulturen är tillsammans med näringslivet en tillväxtfaktor som bidrar med utrymme för ytterligare satsningar för våra kommuninvånare.

Kulturplanens målområden

I kulturplanen kan du läsa om de mål som kulturenheten har för verksamhetens olika delar. Under rubriken Dokument hittar du den nya kulturplanen som gäller 2016 - 2019.

 • Allmänkultur
  Allmänkulturen har till uppgift att stärka kulturlivet genom olika satsningar inom kulturen, men också genom att samverka med föreningar och andra kulturentrepenörer
 • Barn och unga
  Med barnkonventionen som kompass ska Sunne etableras som ett centrum för barn- och ungdomskulturen.Vi ska ta vara på de ungas initiativ och den kreativitet som alla barn och ungdomar har
 • Kulturskolan
  Kulturskolan utgör en viktig del av kommunens kulturliv. Det är viktigt att stödja elevers skapande och kreativitet, men också ge möjlighet till en vidare karriär inom kulturområdet.
 • Föreningslivet
  Föreningslivet är en viktig kulturbärare i kommunen. Föreningarna är aktiva arrangörer i såväl den kulturella vardagen som vid olika manifestationer i kommunen
 • Kulturinstitutioner
  Kulturinstitutionerna i kommunen har en stor lokal, i vissa fall även regional och nationell betydelse. De bidrar till tillväxt och ger kulturell näring i bygden och dess invånare. Vi skall på olika sätt stödja utvecklingen av deras verksamheter
 • Kultur i vården
  Flertalet undersökningar visar att människor mår bättre av kulturupplevelser, inte minst de äldre och sjuka på våra vårdinrättningar. Det ska erbjudas kulturprogram för de funktionshindrade och de äldre i samarbete med socialtjänsten
 • Mångfald och jämställdhet
  Vi behöver stimulera till en mer jämlik kulturkonsumtion. Människor från andra länder berikar och utvecklar kulturlivet på olika sätt
 • Regionalt och nationellt samarbete
  Samarbetet med Region Värmland, Kulturrådet och andra kulturinstitutioner är viktigt och ska förstärkas. Vi ska vara aktiva när det gäller att söka de bidrag som anslås till kultur, både nationellt och internationellt.

Kontakt

Näringslivsenheten
E-post: naringsliv@sunne.se
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Gunilla Hallgren
Kulturutvecklare
E-post: gunilla.hallgren@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne

Berättartraditionen

Sunne kommun har en lång kulturell tradition som kan härledas till en inflyttning på 1600-talet. Bruken, svedjebönder och kringvandrande folk har spridit berättelser som lever än idag. Vår berättartradition har inte bara en förankring i tiden som varit, utan den formar även vår framtid när det gäller nya tankar och idéer

Att odla och förvalta denna tradition så att den blir en bärande och identitetsskapande livsnerv i vår bygd kräver både respekt och öppenhet.