Här kan du läsa om kulturenhetens uppdrag och vårt kvalitetsarbete.

Vårt uppdrag är

  1. Beredning och utbetalning av bidrag till kulturföreningar
  2. Bidrag till studieförbund
  3. Organiserar kulturutbud till skolorna
  4. Köper in och registrerar konst i kommunen 
  5. Föreslår och ansvarar för utdelning av Kulturpriset till Göran Tunströms minne
  6. Anordnar Sunne Kulturfest, Barnkulturdagen, Skrönatävling
  7. Arrangerar UKM, Kulturveckan, Nordisk Barn- och Ungdomsfestival
  8. Ansvarar för konstutställningar i Galleri Björken på Sunne Bibliotek

Kontakt

Tuula Dajén
Kulturchef
E-post: tuula.dajen@sunne.se
Tel: 0565-163 98, 070-395 42 20
Besök: Sunne Bibliotek
Adress: 36 Kulturkansliet 686 80 Sunne

Gunilla Hallgren
Kulturassistent
E-post: gunilla.hallgren@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Biblioteket
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne

Dokument