VARFÖR kultur i skolan?

Jo, för att kulturen:

 • Stimulerar fantasin och förbättrar därmed lärandet.
 • Ger oss möjlighet att se världen från olika perspektiv
 • Främjar kreativt tänkande
 • Är roligt och ökar motivationen för skolarbetet
 • Skapar sammanhållning
 • Stärker vår identitet och självkänsla
 • Främjar det sociala samspelet
 • Engagerar känslorna och fler sinnen än vanligt
 • Gör det möjligt för människor med olika bakgrund att mötas på lika villkor
 • Ger möjlighet för elever med olika begåvningar att
  att bli sedda
 • Gör det möjligt att uttrycka sådant som är svårt att klä i ord
 • Är en god ekonomisk satsning för framtiden

Kulturen ska präglas av sådan kvalité att den engagerar, stimulerar och  utvecklar oss som individer och medmänniskor.     

Lpfö 98 – Skolans uppdrag :

Barnen skall få bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella  språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. …skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse.

Lpo 94 – Eleverna skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet.
                   
    Tuula Dajén
     Kulturchef 060122

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Lineah Svärd
Kulturutvecklare
E-post: lineah.svard@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne