En borgerlig vigsel är precis som ett kyrkobröllop rättsligt bindande fast utan några religiösa inslag.

Blommor
Det är länsstyrelserna som utser vigselförrättare för kommunerna. Länsstyrelsen har en förteckning över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare.
Det är vigselförrättaren som utför själva vigselceremonin. Ring kommunen och kom överens om tid och plats för förrättningen, se kontaktinformation under rubriken Kontakt.
Vänd er också till Skatteverket där ni är folkbokförda och begär hindersprövning. I samband med vigsel ska även anmälan om efternamn göras till Skatteverket.
 
Under rubriken Länkar hittar du mer information om vigsel.
Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap. Efter en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2014 kan inte längre tillstånd ges till äktenskap för den som är under 18 år.

Kontakt

Anders Broman
kommunfullmäktige ordf
E-post: anders.broman@sunne.se
Tel: 070-359 83 50
Adress: Södra Ås 56, 686 96 Östra Ämtervik

Ola Persson
kommunstyrelse, socialutskott, kommunfullmäktige, Rottneros Park Trädgård AB
E-post: ola.persson@sunne.se
Tel: 070-672 50 27

Länkar