Regler för giftermål

Innan ett äktenskap får ingås ska det prövas om det finns något hinder mot äktenskapet. Det kallas hindersprövning. Denna prövning görs av Skatteverket och ska vara klar vid bokningstillfället.

Hindersprövning

Hindersprövningen kan du antingen beställa via Skatteverkets telefon 0771-567 567 eller skriva ut från Skatteverkets webbplats. Efter godkännande av Skatteverket får ni två intyg; hindersprövning och vigselintyg. Dessa handlingar ska ni ta med till vigseln, annars kan inte vigseln genomföras. Handlingarna är endast giltiga i fyra månader. För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, måste svensk hindersprövning göras.

Det är ett hinder om:

  • någon är under 18 år
  • parterna är nära släkt
  • någon redan är gift
  • någon är registrerad partner enligt den tidigare lagen.

De svenska hindren gäller för alla som gifter sig i Sverige även om båda är medborgare i ett annat land eller bor i ett annat land.

Minst två personer ska delta som vittnen under vigseln. De ska vittna om att ni har gift er.

Viktigt att göra i god tid före vigseln

  • Ansök i god tid om hindersprövning hos skattemyndigheten.
  • Är du utländsk medborgare behöver du ett intyg från ditt hemland som talar om att du inte är gift.
  • Boka in vigseln i god tid och skicka alla intyg till vigselförrättaren.