I Sunne tätort tar vi inte ut några parkeringsavgifter. Vi använder oss istället av p-skiva. Den ska sättas väl synlig i bilens framruta när du parkerar på de parkeringsplatser och gator där det står angivet att p-skiva ska användas.

Om du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad behöver du inte använda p-skivan. Se vidare i menyn under Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.  

Parkeringsplatser med P-skiva

Vilken p-skiva som helst kan användas. Det behöver inte vara just den som Sunne kommun har tagit fram. P-skivor finns att hämta gratis i receptionen på kommunhuset, på Sunne bibliotek och i flera butiker i centrum.  

På en parkeringsplats får du bara parkera på de särskilt markerade uppställningsplatserna.

1 februari 2016 införs P-skiva i centrala Sunne

  • 2 timmar: parkeringen intill Lagerlöfsparken, Hotell Nilsson-tomten, Kvarngatan, Bryggargatan, Badhusgatan, Älvgatan och Parkgatan
  • 4 timmar: Stora torget och parkeringen strax söder om torget
  • 8 timmar: parkeringen på Långgatan

Parkering utan P-skiva

På följande parkeringsplatser där du kan parkera upp till 24 timmar eller längre behövs ingen P-skiva.

  • 24 timmar: Kotorget, parkeringen invid järnvägsstationen, parkeringen Järnvägsgatan/Parkgatan, Nytorget
  • 7 dygn: Parkgatan

Allmänna parkeringsregler

På gata, väg, parkeringsplats eller annan allmän plats får du parkera under högst 24 timmar i följd på vardagar, förutom dag före söndag och helgdag, med följande undantag:

  • Finns det regler som förbjuder stannande eller parkering gäller dessa, till exempel vid backkrön, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning anger att parkering/stannande är förbjuden
  • Om du parkerar på en plats där det står särskilda bestämmelser om uppställningssätt, tidsbegränsning eller användning av parkeringsskiva (p-skiva) är det dessa särskilda bestämmelser som du ska följa

Totalvikt över 3,5 ton

På gata eller väg får lastbil eller buss med en totalvikt över 3,5 ton inte parkeras utanför särskilt anordnad parkeringsplats under längre tid än två timmar i följd.

Mer om p-skivan

P-skivan har införts enligt önskemål från centrumföreningen mitt•sunne och ska bidra till att färre parkerar heldagar på butiksnära parkeringsplatser. Vi vill att så många som möjligt ska få tillgång till de mest centrala parkeringsplatserna.

Kontakt

Sunne kommun, tel 0565-160 00

Dokument

Bilden över parkeringsplatser finns även här för att öppna i större format: Parkeringsplatser i Sunne centrum

Länkar