Det finns många träd på kommunens mark till förmån för både människor och djur. Här kan du läsa om bland annat när vi fäller träd och vart du ska vända dig om du är orolig för att ett träd ska skada person eller egendom.

Träd är en viktig del i vår natur, både för människan och miljön. Vi är måna om våra träd för att djurliv och du som Sunnebo ska kunna njuta av dem, därför är vi mycket restrektiva när det kommer till att ta bort träd.  

När fäller vi träd?

- Ta gärna en bild och skicka till oss.
Om ett träd är i dåligt skick och riskerar att falla eller fälla grenar som kan utgöra en risk för liv och egendom så kommer vi och bedömer trädet. Utgör det en (akut) fara så tar vi ner trädet eller grenarna. Om du är orolig för att ett träd ska skada liv eller egendom så är du välkommen att höra av dig till kommunens växel eller via e-post till kommun@sunne.se

Berätta gärna trädets art, vilket underlag det står på och om området eller trädet har förändrats på senare tid. Handläggningen underlättas om du även kan ta en bild på trädet och skicka in till oss. Vi har för närvarande en lång handläggningstid på ärenden som gäller trädfällning.

Friska träd fälls inte

Kommunen är restriktiv med att fälla friska träd och vi gör det bara i undantagsfall. Vi fäller inte träd för att de skuggar en tomt, skymmer paraboler eller utsikt, tappar löv och barr på en tomt eller sprider pollen. Vi tar inte heller ner friska träd som riskerar att falla vid till exempel en höststorm.

I vissa fall kan vi göra bedömningen att ett träd kan tas ner eller beskäras på begäran eller förfrågan. I de fall är det den som begär eller önskar fälla eller beskära trädet som står för kostnaden. På grund av ansvarsfrågan kan vi inte låta någon annan än våra förvaltare utföra ett fällnings- eller beskäringsarbete.

Det är inte tillåtet att fälla träd eller röja på kommunens mark

Om du själv fäller ett träd eller röjer på kommunens mark, eller anlitar någon för att göra det, så räknas det som egenmäktigt förfarande och kan polisanmälas. 

Virke, ved och ris är kommunens egendom

Kommunen får in många önskemål om att ta ved, virke eller ris från kommunens mark men det är inget vi tillåter. Efter att vi har röjt eller fällt träd samlar vi i viss mån upp virke och ris och säljer vidare. I många fall lämnar vi också kvar riset på grund av den biologiska nyttan. Riset bryts ned och frigör nyttiga ämnen till marken. Det är alltså inte tillåtet för privatpersoner att ta ved eller virke från kommunens mark, varken från fällda träd eller träd som fallit själv. Det är inte heller tillåtet att ta sin julgran från kommunens mark.

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne