Det finns gott om gröna oaser i Sunne. Områden att ströva i, parker där du kan njuta av vackra planteringar och lekplatser där barnen kan ha skoj.

Kommunens parker

Det är trafik och park som har hand om underhållet av kommunens parker, lekplatser och grönområden. Bara i tätorten finns nästan 98 hektar av den sortens ytor. Det finns fyra större grönytor i Sunne. Störst är Sundsvik och Mejeriängen som med sina trädplanteringar och gångstråk mellan broarna utgör en fin plats för promenader utefter vattnet.

Järnvägsparken och Nytorget är lite mindre. Här ska du bland annat kunna njuta av ovanligare träd som till exempel Magnolia, Kaukasisk vingnöt och Manchurisk valnöt.

Blomsterprakt

I de här områdena, men också på andra ställen i Sunne centrum finns även blommande lökar och perenner liksom sommarblomkrukor. Här försöker vi hitta färger som passar, bjuda på gamla trotjänare men också plocka in det nya och det spännande.

 

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne