BiodriV är ett treårigt EU-projekt med syfte att skapa förutsättningar för en ökad produktion och användning av biodrivmedel i regionen.

Projektet pågick mellan åren 2011-2013. Projektbudgeten var på 6,4 miljoner varav hälften kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Sunne kommun är medfinansiär och ingår i styrgruppen för BioDriV. 

Workshop Biogas

Under 2012 anordnades en Biogas-workshop i Sunne. Projekt BiodriV presenterade de två förstudierna om potentialen för biogas och biodrivmedel från skogsråvara. Utifrån dem arbetade workshopdeltagarna bland annat med en framtidsbild för biodrivmedelsutvecklingen i Värmland. Målet var att komma ett steg närmare en regional samsyn kring utvecklingen.

Grön tillväxt och mindre klimatpåverkan

Syftet med projektet är att i Värmland gynna en grön tillväxt inom biodrivmedelsproduktion, att på sikt öka tillgången på biodrivmedel, öka de hållbara transporterna samt stärka förutsättningarna för värmländsk produktion av utrustning och anläggningar. Alla insatserna i projektet ska bidra till att klimatpåverkan från trafiken minskar. Det ska bli mer biodrivmedel som ersätter fossila drivmedel.

Två huvudinriktningar

  • Biogas från restavfall
    Hur kan infrastruktur och produktionsanläggningar byggas upp i regionen på bästa sätt och hur kan vi effektivt utnyttja råvaran, det vill säga restavfall från samhälle och jordbruk 
  • Biodrivmedel av skogsråvara
    Ett underlag ska sammanställas. Underlaget ska ge stöd för val av vilken typ av biodrivmedel, inom området cellulosabaserad råvara, som är mest intressant

Beslutsunderlag och information

I projektet ska vi ta fram ett så bra underlag att politiker i region och kommuner ska kunna fatta långsiktiga beslut som tryggar tillgången på biodrivmedel i framtiden.
Vi ska också arbeta för att öka användningen av biodrivmedel i regionen i takt med att produktionen ökar. 

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Klimatneutralt Värmland, år 2030

Värmlands klimatråd med representanter för ett 20-tal aktörer antog i juni 2009 ett regionalt klimatmål som lyder ”Värmland ska vara klimatneutralt år 2030”.

Målet innebär att Värmland som region ska arbeta för att uppnå klimatneutralitet, det vill säga att Värmland inte ska ha några nettout­släpp av koldioxid till atmosfären år 2030. Det betyder bland annat att Värmland år 2030 ska vara oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, service och transporter.

Läs mer om ett klimatneutralt Värmland och bakgrunden till projektet BiodriV