Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till Statistiska Centralbyrån.

 Befolkningsutveckling för Sunne kommun 2008-2011

Invånare

2008

2009

2010

till 2011-10-31

  Antal Antal Antal Antal

1 - 6 år

730 738 (+8) 729(-9) 730(+1)

7 - 15 år

1862 1712 (-150) 1664(-48) 1608(-56)

16 - 18 år

692 696 (+4) 618(-78) 601(-17)

19 - 84 år

10 044 9991 (-53) 10 052(+61) 10 047 (-5)

85 -

 451  456 (+5)  443(-13)  447(+4)

Totalt

13 473 13 345 (-128) 13 255(-90) 13 149 (-106)

 

Kommunfakta

Statistiska centralbyråns (SCBs) kommunfaktablad innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i Sunne. Dessutom finns uppgifter om bostäder, politik, omsorg samt om kommunal ekonomi och miljö som har ett eget blad. Oftast finns också jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Åldersfördelning

Medelåldern i Sunne kommun är 43,9 år, 2011.
0-5 år 5,4 % av befolkningen
6-15 år 10,2 % av befolkningen
16-18 år 4,6 % av befolkningen
19-64 år 56,7 % av befolkningen
65-79 år 16,1 % av befolkningen
80-          7,0 % av befolkningen