Cirka 358 000 personer övernattar i/besöker Sunne per år.

flaggorNio besöksmål under sommaren i Sunne inbringar totalt 200 miljoner kronor. 96 procent av besökarna är dessutom mycket nöjda med sin vistelse. Det visar den turistmätning som gjorts under 2011.