På SCB:s och SKR:s webbplatser hittar du aktuell statistik över Sunne kommun.

Sunnes församlingar

Sunne
Lysvik
Gräsmark
Västra Ämtervik
Östra Ämtervik

Kommunfakta

Statistiska centralbyråns (SCB:s) kommunfaktablad innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i Sunne. Dessutom finns uppgifter om bostäder, politik, omsorg samt om kommunal ekonomi och miljö som har ett eget blad. Oftast finns också jämförelser med länets och rikets medelvärden. Du hittar länk till SCB under rubriken Länkar.

På webbplatsen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) hittar du kommungruppsindelning och information om kommunernas storlek med mera. Se under rubriken Länkar.

Länkar