Fryksdalen först uppodlat i Värmland

2012-01-03

Fryksdalen var ett av de första områden i Värmland som uppodlades och fast koloniserades. Det skriver prästen, författaren och forskaren Bo Ulfvenstierna.

Den som vill ha en spännande historisk överblick över Fryksdalen får det genom att läsa "Friggas dal – Fryksdalens historia i nytt ljus". Det är inte en vetenskaplig studie, men Bo Ulfvenstierna har stöd av bland annat begravningsskick och gravfynd för teorierna han presenterar i boken.

I boken Friggas dal beskriver han bland annat bildandet av ättegårdar i Fryksdalen, som hänger ihop med den första odlingen i Värmland - och Sverige.