Friggas dal - Fryksdalens historia i nytt ljus

2011-11-18

Frigg den kärliga är i nordisk mytologi härskarinna i Asgård, så står på Wikipedia när man söker på Frigga. I Bo Ulfvenstiernas nya bok om Friggas dal berättar han bland annat om den kvinnoledda kulturen som fanns i Fryksdalen under brons- och järnåldern.

Bok Friggas dalDen som vill ha en spännande historisk överblick får det genom att läsa Friggas dal – Fryksdalens historia i nytt ljus. Det är inte en vetenskaplig studie, men Bo Ulfvenstierna har stöd av bland annat begravningsskick och gravfynd för teorierna han presenterar i boken.

I Friggas dal berättar han om vanamytologin som var en kvinnoledd kultur under brons- och järnåldern. Folket tillbad Frigga eller Freja, fruktbarhetsgudinnan, och Bo Ulfvenstierna anser att det finns bevis för att det var kvinnorna som styrde under den här fredliga perioden av vår Fryksdalska historia.

Boken ger en spännande historisk överblick om hur kristendomen etablerades i dalgången, genom samarbete mellan kungamakt och kyrkliga företrädare och hur de första munkarna mötte den gamla fruktbarhetskulturen.

Vi får läsa om hur handelsutvecklingen skedde på vikingatiden, och om var och hur hemman och gårdar med tiden byggdes upp, utifrån de första ättegårdsimperierna i Fryksdalen, vid deras heliga lundar och vikar.

Prästen, riksspelmannen, författaren och forskaren Bo Ulfvenstierna summerar själv, i sin bok, utvecklingen från den kvinnoledda kulturen till dagens samhälle:
"I dag behövs alla möjliga perspektiv på tillvaron. Vad är det som är fel? Vad finns det för orsaker till en sådan historik som västerlandet visar upp och ett sådant samhälle, med värderingar, som det västerländska. Det är mansstyrt, historien är också mansstyrd. Kan det vara en orsak? Jag misstänker starkt att det är på det viset." (sid. 83)

Bo Ulfvenstierna har tidigare utgett böcker som Folkmusiken i Sverige (ICA bokförlag), Pojken och älven (Brombergs) och Döden på Hotell Nilsson (Heidruns).

Boken, Friggas dal - Fryksdalens historia i nytt ljus, finns att låna på Sunne bibliotek.

Länkar