Redan för 5 000 år sedan bosatte sig människor i Sunne. Mycket har hänt under tidens gång ...

Landskommunerna Sunne, Gräsmark, Lysvik, Västra Ämtervik och Östra Ämtervik bildades i samband med kommunalförordningarna 1862. Sedan 1971 är de fem kommunerna ihopslagna till en gemensam.

Dagens tätort Sunne hette från början Sundsvik, men bytte namn till Sunne när det blev municipalsamhälle 1905.

1920 bildades Sunne köping. 1952 års storkommunsreform medförde att landskommunen Sunne slogs samman med Västra Ämterviks och Östra Ämterviks kommuner.

1963 gick landskommunen Sunne och Sunne köping samman. Nuvarande Sunne kommun bildades 1971 genom sammanslagning med Lysviks och Gräsmarks kommuner.

5 000 år sedan

Utefter Sundet - sunne´ - därav ortsnamnet - bosatte sig folk redan för cirka 5 000 år sedan.
På Kolsnäsudden finns gravfält från järnålderns mitt (200-400 e Kr).

På Kyrkberget på sundets östra sida uppfördes kyrkan på 1300-talet. Kyrkan har brunnit tre gånger - 1333, 1699 och 1886.

Runt kyrkberget växte bondbyn och utvidgades så småningom till den västra sidan sundet - Sundsvik - med boskapsskötsel, fiske, körslor, kolning och järnhantering. Efterhand kom olika hantverk. Kopparslagare, smeder, skräddare, sko- och hattmakare, garvare m fl.

Marknad

Redan på 1600-talet var det marknad i Sunne.
1754 startades marknaden Evi Gläja på Åmbergshea som kunde ha uppåt 30 000 besökare.
1870 flyttades marknadsplatsen till Stora torget. Där är den fortfarande två gånger om året.

Samhället byggdes upp

1835 Provinsialläkare (äldre benämning för distriktsläkare)
1837 Sparbank
1848 Apotek och Handelsbod i Slottet (ett av Sunnes äldsta hus färdigt 1849)
1855 Postkontor
1851 Ångbåten Esaias Tegnér
1871 Mejeri
1892 Sjukstuga
1902 Elström från Rottneros
1909 Vattenledning från Horntjärn
1913 Fryksdalsbanan
1920 Sunne köping bildas.

  • Sunne municipalsamhälle 1905 - 1919 (mindre samhälle med viss kommunal självstyrelse).
  • Sunne köping 1920-1963. Före 1971 en typ av kommun i rang mellan stad och landskommun.
  • Stora Sunne kommun 1952 - 1962 (Östra och Västra Ämterviks kommuner som varit egna kommuner sedan 1863 respektive 1862 bakades in).
  • 1971 slogs också Gräsmarks och Lysviks kommuner ihop med Sunne och bildade nuvarande Sunne kommun.

Fryksdalingarna - ett vandringsfolk

”Fryksdalingarna äro ett vandringsfolk med oro och fantasifylld äventyrslust i blodet, ett folk av stora vyer, med intelligens och förmåga att när det gäller något stort och lockande hugga i och arbeta”.  Sådana smickrande omdömen om fryksdalingarna finns att läsa i Emigrationsutredningen från 1910.

Sagolika Sunne

”Fryksdalingarna äro ett vandringsfolk med oro och fantasifylld äventyrslust i blodet, ett folk av stora vyer, med intelligens och förmåga att när det gäller något stort och lockande hugga i och arbeta”. (Emgirantregistret 1910).

” I många länder haver jag varit. Men maken till Fryksdalingarna haver jag aldrig skådat”. (Wermlänningarne. F. A Dahlgren 1846)

Turisthotellet i Sunne förr i tiden