Sunnebloggen

Sunnebloggen är ett sätt att mötas. Många människor med anknytning till Sunne ger oss inblick i deras olika och intressanta vardagsliv.

Sunnebloggen startade i april 2009 i Sunne kommuns EU-finansierade projekt "Genius Loci - platsens talang".

Genius Loci står för att ta tillvara på och utveckla människors unika talang så att tillväxten och attraktionskraften ökar. Genom bloggen vill vi stimulera möten mellan människor och synliggöra våra eldsjälars idéer.

Sunne kommun samordnar bloggen. Respektive bloggare ansvarar för innehåll och bilder i sina inlägg.