Sunnebloggen

Sunnebloggen är ett sätt att mötas. Många människor med anknytning till Sunne ger oss inblick i deras olika och intressanta vardagsliv.

Sunnebloggen startade i april 2009 i Sunne kommuns EU-finansierade projekt "Genius Loci - platsens talang". Genius Loci står för att ta tillvara på och utveckla människors unika talang så att tillväxten och attraktionskraften ökar. Genom bloggen vill vi stimulera möten mellan människor och synliggöra våra eldsjälars idéer.

Sunne kommun samordnar bloggen. Respektive bloggare ansvarar för innehåll och bilder i sina inlägg. 

Medarbetare berättar

Våren 2023, 14 år efter bloggens uppstart, riktades fokus till våra medarbetare på Sunne kommun. Som via Sunnebloggen och Instagram delar med sig av sin arbetsvardag.