Betygsättning i modersmålsundervisning

Bedömning och betygsättning i modersmålsundervisning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till betygskriterierna i kursplanen.