Livsmedel

Säkra livsmedel innebär att du som konsument inte ska bli vilseledd eller sjuk av den mat du köper. Kommunen kontrollerar därför exempelvis att varor är korrekt märkta och att de hanteras på ett säkert sätt.

Kommunens uppdrag

På kommunen är det miljö- och byggenheten som ansvarar för tillsyn av livsmedelsverksamheter. De kontrollerar att verksamheterna lever upp till de krav som står i livsmedelslagstiftningen. Miljö- och byggenheten informerar också företagare om lagkraven i samband med kontroller, nätverksträffar och inför att en ny butik eller restaurang ska öppna.

Misstanke om matförgiftning

Om du misstänker att du har blivit magsjuk eller matförgiftad efter att ha ätit ute på restaurang eller av mat du köpt i en butik i Sunne, ska du göra en anmälan via e-tjänsten Anmäl misstänkt matförgiftning som ligger längre upp på den här sidan.